امروز دامنه خود را انتخاب کنید !


 • خرید دامنه
 • تمدید دامنه
 • انتفال دامنه

پلن های هاست حرفه ای

مناسب برای همه سایتهای پربازدید – با قیمت مناسب

حرفـه ای

185هزار تومان/ سالانه
 • 4 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدوددیتابیس
 • نامحدودترافیک
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

آلتیمیت

155هزار تومان/ سالانه
 • 3 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدوددیتابیس
 • نامحدودترافیک
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

پلاتینیوم

125هزار تومان/ سالانه
 • 2 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدوددیتابیس
 • نامحدودترافیک
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

استارتر

97هزار تومان/ سالانه
 • 1 گیگابایت فضای میزبانی
 • نامحدوددیتابیس
 • نامحدودترافیک
 • Cpanelکنترل پنل
 • ایران و آلمانکشور

ویژگی سرویس ها

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد